Гаранционна информация

КАКВО СЕ ПОКРИВА

Изпълнителят гарантира, че изградените подобрения са разумно свободни от дефекти и са в рамките на обичайните отклонения в строителната индустрия..

Изпълнителят също така гарантира, че работата съответства на изискванията на договорната документация, чертежите, плановете и спецификациите. Ако бъдат открити някакви дефекти, изпълнителят трябва да ремонтира или замени за своя сметка всяка от предполагаемите дефектни работи. Работата, която трябва да бъде поправена, ще бъде конкретната част или област, която е дефектна. Изпълнителят трябва да започне коригиращата работа в разумен срок след писмено уведомление от страна на възложителя. Изпълнителят има право на избор да ремонтира или замени по свой избор.

В рамките на гаранцията SBI Group покрива щетите без разходи за клиента, като изключение от това правило са щетите, възникнали в резултат на умишлени действия или форсмажорни обстоятелства.

СРОК НА ГАРАНЦИЯТА

SBI Group International предлага различни гаранционни пакети:

 1. За H39, H40, – 5 години за електрическия двигател и 3 години за ролетната врата, считано от датата на закупуване. Гаранционният срок за подмяна на гаражни и ролетни врати започва да тече след извършване на покупката.
 2. Пакет H55 Economy – 5 години за електрическия двигател и 2 години за ролетната врата, считано от датата на закупуване. Гаранционният срок за подмяна на гаражни и ролетни врати започва да тече от датата на извършване на покупката.
 3. Пакет H55 Premium – 7 години за електрическия двигател и 3 години за ролетната врата, считано от датата на закупуване. Гаранционният срок за подмяна на гаражни и ролетни врати започва да тече след извършване на покупката.
 4. Пакет Standard & Platinum – 5 години пълна гаранция за ролетните врати и до 10 години гаранция за секционните врати (може да се промени в зависимост от модела). 5-годишната гаранция се предоставя от датата на закупуване на следните части: релсови ролки, панти и водещи ролки на гаражни врати при нормална употреба. Нормалната употреба се равнява на не повече от 5 операции на вратата (отваряне/затваряне) на ден.
 5. Бюджетен пакет – 2 години пълна гаранция за ролетните врати при нормална употреба.
 6. За H77, H105 и ролетна решетка Икономичен пакет за ролетни врати – 5 години гаранция за двигателя и завесата и 2 години гаранция за пружинната система при нормална употреба.

ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ

Тази гаранция се отнася за първоначалния клиент и може да бъде прехвърлена на всеки следващ клиент в рамките на първоначалния едногодишен период след същественото завършване.

ПОДДРЪЖКА

Поддръжката на гаражните и ролетните врати включва следното:

 • Нанесете маслени продукти върху всички точки на въртене
 • Проверете винтовете и затегнатите връзки за плътност
 • Поддържайте ходовата част чиста (не мажете ходовата част с грес).
 • Пружините трябва да се сменят след около 15 000 операции
 • Не нанасяйте маслени продукти върху ключалките
 • Само за врати с навес, проверявайте кабела на всеки 6 месеца при нормална употреба (8 операции на ден) и ако има износване, подменете кабелите от специалист.
 • Проверете всички части и заменете всички износени компоненти, когато е необходимо

Гореспоменатата поддръжка трябва да се извършва веднага след монтирането на вратата и след всеки 5000 операции на вратата (отваряне/затваряне) и/или поне веднъж годишно.

Когато почиствате гаражни врати и ролетни врати, имайте предвид следното:

 • Вратата и рамката (ако има такава) трябва редовно да се измиват с мек разтвор на сапунена основа, за да се предотврати натрупването на остатъци (сол, мръсотия и други корозивни вещества).
 • Ако продуктът е монтиран покрай солен воден басейн, гореспоменатият процес на почистване трябва да се извършва поне на всеки два месеца.
 • Корозивните вещества, като киселини, основи, соли и др., трябва редовно да се почистват от продукта.
 • Ако не го направите, това ще доведе до влошаване на качеството на покритието и следователно няма да бъде покрито от гаранцията на SBI Group.
 • Ако вратата се нуждае от пребоядисване – свържете се с SBI Group
 • Ако клиентът боядиса продукта сам, гаранцията е невалидна.

*Моля, вижте уебсайта на SBI Group International Ltd. за допълнителни подробности относно поддръжката и почистването, както и информация за монтажници в близост до вас.

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ УСЛУГАТА

Продуктите на SBI Group се произвеждат в съответствие с най-високите стандарти за качество и само след провеждане на задълбочени тестове за осигуряване на качеството продуктът напуска предприятието. Ако клиентът има някакви притеснения или оплаквания по отношение на един или повече от нашите продукти, моля, свържете се с дистрибутора, който ви е доставил гаражната врата, и предоставете следната информация:

 • Вашето пълно име, адрес на имота и телефонен номер
 • Оригинална фактура с дата на покупка и стойност на продукта
 • Описание на продукта/тип врата и номер на продукта
 • Подробно описание на дефекта (ако е възможно, предоставете снимки на дефекта)

Клиентът е длъжен да изпрати такова уведомление незабавно след първото откриване на състоянието.

Ще бъде извършена оценка на претенцията, която може да изисква проверка на място от служител на SBI Group. В случай че гаранционната претенция бъде отхвърлена, клиентът може да бъде задължен да заплати разходите, свързани с проверката на място. Клиентите на продукти на SBI Group се насърчават да прочетат, разберат и спазват инструкциите за грижа и употреба, посочени на стикерите на гърба на продукта.

Изпълнителят ще започне да изпълнява задълженията си по тази гаранция в рамките на разумен срок от получаването на такова искане и ще изпълнява тези задължения с усърдие.

Изпълнителят има право на преценка дали да извърши ремонт или замяна. Трябва да се положат всички усилия за разумно съвпадение и за ремонт или замяна, в случай че оригиналният артикул вече не е наличен.

КАКВО НЕ СЕ ПОКРИВА

Пълната гаранция на SBI Group за продуктите не покрива следните елементи:

 • Нормално износване
 • Неправилен монтаж
 • Небрежна грижа и поддръжка
 • Неправилна първоначална и последваща експлоатация
 • Небрежно или умишлено унищожаване
 • Външни въздействия като огън, вода, соли, алкални разтвори или киселини
 • Необичайни влияния на околната среда
 • Механични повреди при неправилно транспортиране и монтиране
 • Грундиране и други обработки за защита на повърхността
 • Неправилно прилагане на обработки за защита на повърхността
 • Късно прилагане на препарати за защита на повърхността
 • Ремонт, извършен от неквалифициран персонал
 • Използване на части, които не са одобрени от групата SBI
 • Премахване на номера на продукта или превръщането му в неразпознаваем