Телефони за връзка:

0888 22 11 72, 0878 22 11 74

The Residence Exclusive Club

Logistica Magazine

Сграда на годината с ролетни щори на фасадата от ЕС БИ АЙ Груп.

The Residence Exclusive Club building Сградата на Residence Exclusive Club

The Residence Exclusive Club Сградата на The Residence Exclusive Club е по-известна сред обществеността като Къщата на Яблански. Построена е през 1906-1907 година по поръчка на финансиста Димитър Яблански и по проект на австрийския архитект Фридрих Грюнангер. Външната украса е дело на дворцовия декоратор Андреас Грайс. През 1955 г. сградата е обявена за паметник на културата от национално значение.След 9 септември 1944 г. къщата е национализирана и до 1991 г. в нея се помещава посолството на Китайската народна република.

Следват почти 20 години на престъпно нехайство спрямо този паметник, считан за един от шедьоврите на архитектурата в България през ранния 20ти век. През 2006 г. сградата е включена в списъка на самосрутващите се сгради. През юли 2009 г. собственикът „Болса“ ЕООД започва ремонтни работи. Две години по-късно сградата получава разрешение за ползване, възстановена в целия си бласък, за радост не само на своите ползватели, но и на цялата общественост. В типологично отношение сградата е изявен представител на архитектурата на жилищните сгради на българския социален елит и е емблематична за София. Инвестиционните намерения на „Болса“ ЕООД бяха да адаптира двуетажната жилищна сграда към функцията на луксозен клуб с комплекс от заведения. В процеса на проектиране и адаптиране на съществуващата жилищна сграда към функцията на сграда с обществен достъп, проектантите подходиха внимателно към съществуващата конструкция, разпределение и интериор. Сградата е разделена на четири нива – сутерен, първи етаж, втори етаж, трети етаж. Поради промяната на функцията на сградата се наложи приобщаването на два броя асансьори на южната /второстепенна/ фасада на сградата, които след множество консултации и дискусии с проектантите и експерти от Министерство на културата бяха изпълнени в два симетрични стъклени обема.

Рестраторкият колектив се сблъска с много сложно задание. Предизвикателствата в началото бяха плашещи. Николай Иванов Ом без колебание постъпи така както е постъпил самият Яблански преди 105 години - покани консултанти от Виена, защото при този процес няма място за грешки, както и поради причината, че в България Щукатурната пластика не е детайлно изучена като технология на възстановяване. Започна се с 100% реставраторски подход - запазване на съществуващата пластика, укрепване и ретуширане, както и възстановяване на липсващите елементи, които поради повтаряемостта си можеха да се възстановят чрез заснемане. Проби и анализ на всички използвани от Андреас Грайс материали бяха анализирани в лаборатория във Виена.

По отношение на интериора, в случая не става дума за пълна реставрация в оригиналния му вид, а за запазване на главните характеристики на пространствата и на всички акцентни елементи в тях. Така интериорът запазва своите характерни черти, но при избора на материали и детайли се борави с повече свобода. Орнаментите по стените във входното фоайе, дървената ламперия в централното фоайе, централното стълбище с масивния си дървен парапет и огледалото, витражът на тавана на втория етаж са възстановени изцяло на базата на малкото оцелели оригинални елементи от интериора.

Благотворителност

ЕС БИ АЙ Груп ежемесечно дарява процент от оборота си за благотворителност.