Телефони за връзка:

0888 22 11 72, 0878 22 11 74

Охранителни ролетки

3 36

Ефективно използване на светлия отвор
Ролетките се навиват компактно в съобразена с размера елегантна касета, която не изисква голямо пространство. Касетата се монтира над светлия отвор, така че максимално ефективно да се използва отворът – фактор, който е изключително важен, особено в случаи, в които през отвора преминават високи товарни камиони или се използват повдигащи платформи. Касетата е така изчислена, че навиването на ролетката да става при минимум триене и максимално уплътняване на вътрешността й.

Обезшумяване
Една от най-важните характеристики, на които държим при производството на охранителни ролетки е ниското ниво на шум при движението на ролетката.

Поддръжка
Ес Би Ай Груп осигурява нужната поддръжка своевременно, за да избегне дискомфорта за клиента при неочаквани аварии.

Специални решения
Предлагаме ролетки извън стандартно възприетите решения. С нас можете да реализирате уникални като дизайн и размер охранителни ролетки. Единствената ни препоръка при поръчка на нестандартна ролетка е да се консултирате с наш оторизиран представител, за да можем да гарантираме стабилност и безпроблемно функциониране на компонентите.

Благотворителност

ЕС БИ АЙ Груп ежемесечно дарява процент от оборота си за благотворителност.