Телефони за връзка:

0888 22 11 72, 0878 22 11 74

Права за ползване

ЕС БИ АЙ ГРУП оценява Вашия интерес към нейните продукти и Вашето посещение на този уеб сайт. Вашият личен живот е важен за нас и ние искаме да се чувстват комфортно в нашия сайт.

Авторски права
Защитено с авторски права на ЕС БИ АЙ ГРУП ЕООД от 2011 г. Всички права запазени. Текстът, графиките, изображенията, файловете с анимация, видео файловете, звуковите файлове и тяхното подреждане на интернет сайта на ЕС БИ АЙ ГРУП са обект на авторско право и на защита по силата на други права за интелектуална собственост. Тези обекти не могат да бъдат копирани с търговска цел или за разпространение, както не се допуска тези обекти да бъдат променяни или публикувани на други страници.

Търговски марки
Всички марки, показани на интернет сайта на ЕС БИ АЙ ГРУП, са обект на защита, това важи конкретно за надписите с наименованието на моделите на ЕС БИ АЙ ГРУП, фирменото лого и емблеми.

Изделия
Ако се интересувате от който и да било вид врата, охранителна ролетка и/или друг артикул, цвят, опция, принадлежности, които са показани на интернет сайта, и не сте сигурни дали те се предлагат или с какви спецификации се предлагат, свържете се с ЕС БИ АЙ ГРУП и/или с местния оторизиран дилър за текуща информация.
Всички посочени цени представляват препоръчителни цени. Цените са били валидни към момента на публикуване и са обект на промени без предизвестие.

Предупреждение за изявленията
Интернет страниците, съобщенията за пресата, прогнозите, презентациите, аудио и видео файловете от събития, както и други документи на този интернет сайт съдържат, прогнозни изявления, които отразяват сегашните възгледи на ръководството на компанията във връзка с бъдещи събития. Тези изявления не са обект на рискове и несигурност. Реалните резултати могат съществено да се отличават от съдържащите се в изявленията или които се подразбират от текста им. Ние не поемаме задължението да осъвременяваме което и да било изявление, което по принцип се смята за валидно само към датата, на която е направено.

Без право на лиценз
Идеята на ЕС БИ АЙ ГРУП е да създаде иновативен и богат на информация интернет сайт. Надяваме се, че вие ще се отнесете също толкова ентусиазирано, колкото и ние, към положените ни усилия. Но освен това трябва да приемете, че ЕС БИ АЙ ГРУП трябва да защитава своята интелектуална собственост, търговската марка, патентите и авторските права на компанията. Затова с настоящото ви информираме, че нито този интернет сайт, нито който и да било материал, публикуван на него не предоставя и не трябва да се приема, че предоставя, на което и да било лице право върху интелектуалната собственост на ЕС БИ АЙ ГРУП.

Без гаранции или претенции
Информацията на настоящия интернет сайт се предоставя от ЕС БИ АЙ ГРУП "такава, каквато е".Макар, че се смята, че предоставената информация е точна, в нея може да има грешки или неточности.
Този интернет сайт съдържа връзки към външни сайтове, които не са под контрола на ЕС БИ АЙ ГРУП. Затова ние не носим отговорност за съдържанието на който и да било сайт. ЕС БИ АЙ ГРУП ви предоставя тези сайтове само като удобство, а включването на връзка не предполага, че ЕС БИ АЙ ГРУП гарантира за свързания сайт.

Благотворителност

ЕС БИ АЙ Груп ежемесечно дарява процент от оборота си за благотворителност.