Телефони за връзка:

0888 22 11 72, 0878 22 11 74

Партньорство

Ес Би Ай Груп има утвърдена политика към дистрибуторите си, в която основни наши принципи са лоялност, точност, гъвкавост.

Развитието на дистрибуторската ни мрежа е една от основните цели в маркетинговата ни политика. За да я постигнем, непрекъснато автоматизираме производствения процес, въвеждаме нови технологии и разширяваме екипа си. Като резултат капацитетът ни се увеличава и това ни позволява винаги да сме отворени за нови партньорства.

Ес Би Ай Груп има установени партньорски отношения с производители на дограми и щори. Така имаме ресурса да изпълняваме комплексни поръчки.

Handshake

Благотворителност

ЕС БИ АЙ Груп ежемесечно дарява процент от оборота си за благотворителност.