Телефони за връзка:

0888 22 11 72, 0878 22 11 74

Ес Би Ай


Централен Офис - София

гр. София, ул. Летоструй 86

Телефон:  +3592 945 47 03

Факс:  +3592 840 77 67

Мобилен: +359 888 22 11 72

Е-mail: sbicompany @ gmail.com

Благотворителност

ЕС БИ АЙ Груп ежемесечно дарява процент от оборота си за благотворителност.