Телефони за връзка:

0888 22 11 72, 0878 22 11 74

Кариерa

Ес Би Ай Груп си е поставила за цел да поддържа стабилни пазарни позиции, което за нас означава да поддържаме екип от професионалисти с висока квалификация и чувство за отговорност.

Ако сте позитивни, организирани, отговорни, мотивирани сте за работа в екип в нашата област на дейност, кандидатствайте при нас.

Можете да изпратите своето CV и мотивационно писмо на e-mail sbicompany @ gmail.com.

Дори да нямаме свободни позиции в момента, ще имаме предвид кандидатурата Ви в бъдеще.

Ръковоството на Ес Би Ай Груп се стреми да създаде и поддържа комфортна работна обстановка, както по отношение на материалната работна среда, така и по отношение на атмосферата в екипа. Убедени сме, че тази наша грижа се отразява положително върху ефективността на всеки един член от екипа. Присъединете се към нас!

Благотворителност

ЕС БИ АЙ Груп ежемесечно дарява процент от оборота си за благотворителност.