Телефони за връзка:

0888 22 11 72, 0878 22 11 74

Ролетни врати

Плътни ламели
Ролетната врата, изработена с плътни ламели е подходяща за помещения, към които не е нужно да има видимост при спусната врата. Осигурява в най-висока степен недостъпност на обекта. Нейно предимство е също, че спира въздушното течение.

17 12

Ефективно използване на светлия отвор
Ролетните врати се навиват компактно в съобразена с размера елегантна касета, кvоято не изисква голямо пространство. Касетата се монтира над светлия отвор, така че максимално ефективно да се използва отворът – фактор, който е изключително важен, особено в случаи, в които през отвора преминават високи товарни камиони или се използват повдигащи платформи. Касетата е така изчислена, че навиването на врата да става при минимум триене и максимално уплътняване на вътрешността й.

Благотворителност

ЕС БИ АЙ Груп ежемесечно дарява процент от оборота си за благотворителност.