Телефони за връзка:

0888 22 11 72, 0878 22 11 74

Благотворителност

Eс Би Ай Груп ежемесечно заделя процент от оборота си за благотворителност. Средствата се даряват по наша преценка на домове за сираци, старчески домове, здравни заведения или други инициативи, свързани с набирателни фондове за лечение на деца, както и за подкрепа на таланти в различни области.

Благотворителност

ЕС БИ АЙ Груп ежемесечно дарява процент от оборота си за благотворителност.