Телефони за връзка:

0888 22 11 72, 0878 22 11 74

Абонаментно обслужване

Eс Би Ай Груп предоставя на своите клиенти възможност за пълно сервизно обслужване на абонаментен принцип.

Тази наша услуга има за цел да осигури за клиентите ни удобство и надеждност.

Абонаментната такса се определя на месечна база в зависимост от обема сервизирани обекти.

abonament

Благотворителност

ЕС БИ АЙ Груп ежемесечно дарява процент от оборота си за благотворителност.