Телефони за връзка:

0888 22 11 72, 0878 22 11 74

Благотворителност

ЕС БИ АЙ Груп ежемесечно дарява процент от оборота си за благотворителност.